กิจกรรมไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และครอบครู

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561, เวลา 15:28 น. 239 ครั้ง นายนิรุต

กิจกรรมไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และครอบครู ของนักเรียน ทวิศึกษา แผนกวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

รูปภาพประกอบ :