กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาโครงการ

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561, เวลา 15:36 น. 204 ครั้ง นายนิรุต

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาโครงการ ของนักเรียนชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2560 แผนกวิชาการออกแบบ

รูปภาพประกอบ :