ทัศนศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ศิลปะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561, เวลา 15:58 น. 296 ครั้ง นายนิรุต

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ศิลปะ ปวช.2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ