เชิญร่วม นิทรรศการจัดสวนถาด โครงการสร้างภูมิทัศน์ ให้สวย

ข่าวประชาสัมพันธ์ วัน อังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562, เวลา 15:57 น. 221 ครั้ง นายเอกนรินทร์

แผนกวิชาการออกแบบ ชมรมวิชาชีพการออกแบบ ขอเชิญชวน ร่วมนิทรรศการจัดสวนถาด โดยการบูรณาการรายวิชา พื้นฐานการออกแบบและตกแต่งสวน จัดโครงการสร้างภูมิทัศน์ให้สวยด้วยสีเขียว ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานโดมวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี