แนวทางการประกอบอาชีพ

แผนกวิชาการออกแบบ

เมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพดังต้อไปนี้

1.นักออกแบบตกแต่งภายใน

2.นักออกแบบผลิตภัณฑ์

3.นักออกแบบภาพประกอบ

4.นักออกแบบการ์ตูน

5.นักออกแบบกราฟิก

6.นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์